Opća pravila o sudjelovanju u nagradnim igrama tvrtke iTAK Šport d.o.o.

Pravila vrijede i za društvene mreže Facebook i Instagram

 1.     Opća pravila

Organizator nagradne igre je iTAK Šport d.o.o., Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (nadalje iTAK Šport).

Kada poslovni partner organizatora također sudjeluje kao suorganizator nagradne igre, pruža nagrade i provodi izvlačenje, organizator provodi nagradnu igru na svojim internetskim stranicama i / ili Facebook profilima, kako je navedeno u tekstu pojedinačnog nagradnog natječaja.

 1.     Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnim igrama mogu sudjelovati puoljetne osobe. Osobe mlađe od 18 godina moraju za sudjelovanje u nagradnoj igri imati pismenu suglasnost roditelja ili staratelja.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi registrirani korisnici internet stranice, osim ako u tekstu igre piše suprotno. Korisnik se na internet stranici registrira na naćin da, u postupku registracije izabere korisničko ime i lozinku te svoj indentitet potvrdi sa valjanom e-mail adresom. Prijava i korištenje internet stranice je besplatna. U primjeru, da se nagradna igra odvija preko društvene mreže Facebook, u nagradnoj igri  mogu sudjelovati sve osobe koje su na Facebooku pridružene onom profilu na kojem se odvija nagradna igra, odnosno sve osobe koje su na tom profilu stisnule »Sviđa mi se« ili »Like«, osim ako tekst nagradne igre kaže drugačije.

Sudjelovanje u nagradnoj igri nije povezano sa kupovinom artikala na internet stranici www.itaksport.com.

Sudionici nagrande igre sami snose sve troškove sudjelovanja u nagradnoj igri.

U troškove sudjeovanja se, između ostalog, ubrajaju:

 •          trošak pristupa internetu;
 •          trošak prijenosa podataka sa interneta.

Svaki sudionik može u pojedinoj nagradnoj igri sudjelovati samo jednom.

 1.     Tijek nagradne igre

Detaljan opis i tijek nagradne igre je opisan na internet stranici i/ili Facebook odnosno Instagram profilu.

Datum početka i kraja nagradne igre je objavljen na internet stranici i/ili Facebook odnosno Instagram profilu, gdje se odvija nagradna igra.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri se podrazumjeva, da sudionik prihvaća opće uvjete sudjelovanja u nagradnnoj igri i pravila koja su objavljena internet stranici i/ili na Facebook odnosno Instagram profilu.

Sudionik gubi pravo za nagradu ako organizator utvrdi da:

 •          sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja
 •          da je sudionik kršio pravila i uvjete sudjeovanja u nagradnoj igri
 •          da sudionik ne želi ispuniti obaveze u skadu sa općim ili posebnim uvjetima na internet stranici i/ili Facebook profilu ili ih nije ispunio pravovremeno
 •          u primjeru: da je prijava na bilo koji način ne odovarajuća
 1.     Nagrade

Pojedini sudionik nagradne igre smije primiti samo jednu nagradu. Ako je sudionik izvučen dva ili više puta, smije podići samo onu nagradu za koju je bio izvučen prvo.

Vrsta i opis nagrada je opisana u tekstu raspisa nagradne igre na internet stranici i/ili Facebook odnosno Instagram profilu, gdje se odvija nagradna igra.

Nagrade nisu zamjenjive za drugu vrstu nagrade, isplative u gotovini ili prenosive na treće osobe.

 1.     Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada će se odvijati na datum prikazan u opisu nagradne igre na internet stranici i/ili Facebook odnosno Instagram profilu, odnosno najkasniije u roku od 14 dana prije isteka nagradne igre u sjedištu organizatora (Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana) ili suorganizatora.

 1.     Obavještanje pobjednika

Osoba koja je osvojila nagradnu igru će primiti obavjest o nagradi preko zasebne poruke na svojem Facebook profilu ili na svoju e-mail adresu, koju je koristila na početku nagradne igre na internet stranici.

Sa sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik je suglasan, da ga u slučaju izvlačenja, organizator objavi na zidu Facebook profila i pri tome označi (»tag«). U slučaju da se nagradna igra odvija na internet stranici, sudionik je suglasan, da ga u primjeru izvlačenja organizator kao pobjednika objavi na toj internet stranici gdje se odvija nagradna igra.

Popis pobjednika nagradne igre će biti objavljen na internet stranici i/ili Facebook profilu najkasnije tri dana nakon izvlačenja nagrada. U slučaju da izvlačenje izvodi suorganizator, popis će biti objavljen najkasnije deset dana nakon izvlačenja.

Rezultati nagradne igre su konačni. Pritužba na njih nije moguća.

 1.     Preuzimanje nagrada

Sudionik je kao pobjednik ovlašten za preuzimanje nagrade kada ga o nagradi, u dogovorenom roku, obavjesti organizator odnosno administrator internet stranice i/ili Facebook odnosno Instagram profila.

Nagrade se oporezuju prema zakonu o porezu na dohodak. Pobjednik nagradne igre je odgovoran za plačanje poreza na dohodak sukladno sa zakonom o porezu na dohodak (drugi primjeri, među koje spadaju nagrade). Predujam poreza na dohodak obračunava i oduzima organizator nagradne igre suorganizator ili sponzor za dobivanje nagrade.

Za preuzimanje nagrade pobjednik mora, nakon pismnog poziva organzatora, priložiti sljedeće osobne podatke: ime i prezime, točnu adresu stalnoga prebivališta, mjesto prebivališta i OIB.

Ako pobjednik sedam dana nakon datuma poslanog poziva ne priloži potrebne podatke, gubi pravo podizanja nagrade bez prava na bilo kakvu izmjenu.

 1.     Završne odredbe

Za prekid sudjelovanja u nagradnoj igri se mora predati zahtjev na e-mail adresu: info@itaksport.com

Sudjelovanjem u nagradnoj igri se podrazumijeva da se sudionik slaže sa pravilima. Organizator zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtjevaju uzroci tehničke ili komercijalne naravi ili uzroci na strani javnosti. O svim promjenama i novostima nagradne igre će organizator sudionike obavijestiti sa objavama na Facebook stranici Salming Slovenijai iTAK Šport. Pritužbe i reklamacije u vezi nagradnih igara sudionici mogu poslati na e-mail adresu: info@itaksport.com